Medya Okuyazarlığı

Bu derste, Medya Okuryazarlığı Nedir?, Dünyada Medya Okuryazarlığı, Türkiye?de Medya Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı Neden Gereklidir? sorularına yanıt verilecektir. Ayrıca, İlköğretim Medya Okuryazarlığı dersi Öğretim Programı, Programın uygulanmasına ilişkin yordamlar, Medya Okuryazarlığı Ders kitapları Takımı ve İçeriği, Medya Okuryazarlığına ilişkin Ölçme Değerlendirme Yöntemleri sorgulanacaktır.

İçerik

Medya Okuryazarlığı dersi tüm dünyada (50?den fazla ülkede) olduğu gibi Türkiye?de de 2007-2008 öğretim yılında İlköğretim 6,7,8. sınıfları için ?seçmeli ders? olarak müfredat programına girmiştir. 2008-2009 öğretim yılında da Medya Okuryazarlığı dersi ?seçmeli ders? olarak okutulmaktadır: Halen İstanbul'da 600 ve Ankara'da bir o kadar ilköğretim okulunda 6, 7 ve 8. sınıflarda 400 bin civarında öğrenci bu dersi seçmiş ve ders tüm Türkiye'de hayata geçirilmiş durumdadır. Bu bağlamda, Fakültemiz 2. sınıf (III.YY) öğrencilerine bu dersin önemini, getirilerini, yöntemini açıklamak ve Medya Yazarlığı konusunda bilgi vermek dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

Medyanın toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşam üzerindeki etkilerini irdeler. Medyanın yayınlarında etik kurallara bağlı kalmasının önemine inanır. Medya okuryazarlığı kavramını tanıyarak medya mesajlarını algılamanın ve çözümlemenin önemini fark eder. Televizyonun birey ve toplumu yönlendirmedeki etkili bir kitle iletişim aracı olma niteliğini analiz eder. Televizyon izleme alışkanlıklarını ve bunların sonuçlarını araştırmaları eşliğinde yorumlar. Televizyon yayınlarının sorun alanlarını belirleyerek bunların doğuracağı olumsuzlardan korunma konusunda önerilerde bulunur. TV program türlerini içerik, gerçeklik-kurgusallık, tüketimi hedefleme, yanlış bilgilendirme açısından irdeleyip değerlendirir. Radyo yayınlarının sorun alanlarına örnekler vererek bunların doğuracağı olumsuzlardan korunma konusunda önerilerde bulunur. İnternetin olumlu özelliklerinin yanı sıra olumsuz etki ve özelliklerini tanıyarak hayata geçirir. Türkiye?de İlköğretim Medya Okuryazarlığı dersinin çocukların ve gençlerin üzerindeki olumlu etkisini ve tüm aile ve toplum fertlerinin bu konuda bilinçlenmesinin önemini kavrar

kaynaklar

Sezer, Nilüfer (Prof.Dr.) ve diğerleri, (Ed:Doç.Dr.Veli Polat), İlköğretim Medya Okuryazarlığı Ders Kitapları Takımı, İstanbul, MEF Yayıncılık, (basım aşamasındadır.) Medya Okuryazarlığı Elkitabı Kemal İnal, Ütopya Yayınevi 21. Yüzyıl Okuryazarlığı Tessa Jols, Elizabeth Thoman, Ekinoks Yayınları Yaradanımız Medya Medyanın Etkileri Üzerine Bir Keşif Yolculuğu Marshall McLuhan, Quentin Fiore, Turkuvaz Kitap Medya Okuryazarlığına Giriş Nurdan Öncel Taşkıran, Beta Basım Yayım Dağıtım A.ޞ. Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar Mutlu Binark, Mine Gencel Bek, Kalkedon Yayıncılık Çocuğunuzu Televizyona Teslim Etmeyin Medya Okuryazarı Olun Yıldız Dilek Ertürk, Ayşen Akkor Gül, Nobel Yayın Dağıtım Medya Okuryazarlığı Melda Cinman ޞimşek, Nurçay Türkoğlu, Kalemus Yayıncılık Okur Kimdir? Ne, Neden, Nerede, Nasıl, Ne Zaman Okur? Okumaz? A. Yalçın Kaya, Çizgi Kitabevi Yayınları Medya okuryazarlığı Komisyon, Paydos yayıncılık Medya İle Yaşamayı Öğrenmek Medya Okuryazarlığı Sevgi Çoşkunserçe, Yıldırım Ajans

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now